زیرا که مرده‌گان این سال

عاشق‌ترین زنده‌گان بوده‌اند

این قصه‌ی تا همیشه تکرار همه‌ی عاشق‌هاست.

داستان دلمردگی بعد از یک عشق.

البته که این عشقه ممکنه نسبت به هر چیزی باشه.

یه ترک صوتی داره احسان عبدی پور به اسم قوطی‌ها که تهش یه فرمول جالبی معرفی می‌کنه.

همان طور که در کتاب های فیزیک نیامده

شتاب دویدن‌هایمان در بزرگسالی

ارتباط مستقیم و بلاشکی دارد با

حاصل ضرب خلوت‌ها

در رویاها

در تمناهای اعماق جانمان

تقسیم بر سال‌های تعویق و صبوری