راستش داشتم آرشیو عکسای قدیمی که گرفتم رو نگاه میکردم که چنتا عکس جالب پیدا کردم .

دلم نیومد حداقل لذت دیدن چنتا از این عکس ها رو باهاتون شریک نشم.

چراغ رنگی