پریروز بود که برای پیدا کردن یک لوکیشن فیلمبرداری  مجبور شدم مدت بسیار زیاد و مصافت بسیار طولانی رو پیدا گز کنم.

واقعا یه جاهایی

یه وقتایی

یه زمانایی خیلی خسته میشه

دیگه احساس می کنی وااااقعا نمی کشی!

واااااقعا نمی تونی

اون موقع هاست که اگه کم نیاری

تهش به چیزی میرسی که اصلا انتظارش هم نداری

احتمالا انقدر بزرگ و خوب که تا همیشه برات می مونه و فراموشش نمی کنی!

 

پریروز برای من اینجوری بود.

از یه جایی سردراوردم عجیب!

میشنوید؟

صداها رو می  شنوید؟اینم فیلم کوتاهی از همون جای فوق العاده